Ромео Грилль

Категории
Од сите малечки нешта.Ова најмногу вреди.Од сите големи мисли.Од цел мој свет.И кога назад се вртам.Ти си стално тука.Како скр...